Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

17
październik
2017

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/20171017_dzien_aptekarza_s.JPG
W dniu 11 października 2017 roku w Warszawie odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Uroczystość została zorganizowana przez Naczelną Izbę Aptekarską. Patronatem honorowym uroczystość objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Dzień Aptekarza związany jest ze świętem Kosmy i Damiana, którzy są uznawani za patronów farmaceutów.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu odprawioną w intencji aptekarzy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze „Capitol” w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, działacze samorządów zawodów zaufania publicznego oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.
Zebranych powitała i złożyła najlepsze życzenia z okazji święta Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Po licznych wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, zasłużeni działacze samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez Naczelną Radę Aptekarską: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znajdowali się aptekarze z naszej izby. Brązowe Krzyże Zasługi odebrały: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Maria Baś (zaległe odznaczenie przyznane w 2016 r.).
Odznaczenie honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymała mgr farm. Halina Krzystek-Małecka.
Medalami im. Koskowskiego uhonorowani zostali: mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Barbara Zakrzewska oraz mgr farm. Wojciech Stępień.

Uroczystość zakończyła się spektaklem „Dama bije króla” w wykonaniu artystów teatru „Capitol”. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
październik
2017

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Ikona pliku typu pdf

Kraków, 25 października 2017 r.

HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnikom zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych miękkich.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr tel. 695 623 101
lub na adres e-mail: dorota.katnaowsiany@hurtap.com.pl
Wszelkich informacji udziela Dorota Kątna-Owsiany, Oddział Tychy HURTAP SA

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły w załączniku:
UWAGA! Proszę przeczytać ponownie, nastąpiły pewne zmiany!
Zaproszenie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
październik
2017

Komunikat NFZ

Komunikat w sprawie recept po 1 października 2017 r.

29-09-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy którzy posiadali umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i z dniem 1 października 2017 r. rozpoczną realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) mogą posługiwać się zakresami numerów recept przydzielonych im do dnia 30 września 2017 r.

Świadczeniodawcy, którzy będą realizowali świadczenia z ramach PSZ również przy współudziale podwykonawców, są zobligowani do uzupełnienia w potencjale danych personelu medycznego podwykonawcy, uprawnionego do wystawiania recept. Umożliwi to pobieranie numerów recept przez świadczeniodawcę dla osób realizujących świadczenia w ramach umowy podwykonawstwa.

Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym, w którym nie będzie możliwości pobrania zakresów numerów recept zgodnie z ww. wytycznymi dla osób uprawnionych, które do tej pory nie były wykazane w potencjale danego świadczeniodawcy (Portal Personelu/SNRL), dopuszcza się możliwość korzystania z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej w ramach umowy z innymi świadczeniodawcami lub w ramach posiadanego dostępu do Portalu Personelu/SNRLu. Dodatkowo informuję o konieczności pobrania zakresów numerów recept do dnia 30 września 2017 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym.

Świadczeniodawcy, którzy z dniem 30 września 2017 r. kończą realizację świadczeń z danego zakresu, a z dniem 1 października 2017 r. rozpoczynają realizację świadczeń w ramach nowej umowy mogą korzystać z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej do czasu uzyskania możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach nowej umowy.

Źródło:
http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/komunikat-w-sprawie-recept-po-1-pazdziernika-2017-r-,2421.html

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
wrzesień
2017

XXIII Naukowy Zjazd PTFarm

– relacja

W dniach 19 – 22 września 2017 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Tematem przewodnim Zjazdu była „Farmacja w Polsce – perspektywy nauki i zawodu”.

Organizatorami Zjazdu było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Współorganizatorem była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: Wojciech Nowak – JM Rektor UJ i Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
W skład Komitetu Honorowego weszli: Piotr Ćwik – Wojewoda małopolski, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i Elżbieta Piotrowska-Rudkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W czasie Zjazdu miały miejsce 4 sesje plenarne i 13 sesji tematycznych oraz sesja plakatowa w 11 tematach.
Dla aptekarzy-praktyków szczególnie ważna była sesja plenarna „Kształcenie w obszarze nauk farmaceutycznych” połączona z panelem dyskusyjnym. Dzięki współpracy Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z Komitetem Organizacyjnym, w sesji tej mogli wziąć udział farmaceuci nie będący uczestnikami Zjazdu.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładu „Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne” przyjął wiceprezes NIA – Marek Tomków.
Na sesji zaprezentowano również wykłady: „Obecne trendy i kierunki kształcenia farmaceutów planowane w najbliższej perspektywie”, „Farmacja w Polsce – perspektywy zawodu”, „Nowoczesne formy kształcenia podyplomowego i interdyscyplinarność w pracy farmaceuty”.
Z naszej propozycji udziału w sesji skorzystało 75 aptekarzy.
Z pozostałych sesji tematycznych ważne dla aptekarzy-praktyków były: „Opieka farmaceutyczna i prawo farmaceutyczne”, „Praktyczne aspekty zastosowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekiem – farmacja kliniczna” oraz „Praktyka farmaceutyczna”, na której zaprezentowano opracowanie „Oczekiwania farmaceutów w zakresie edukacji podyplomowej” przygotowane przez przedstawicieli NIA.

Gratulujemy władzom Zarządu Oddziału Krakowskiego PTFarm sukcesu organizacyjnego i dziękujemy za owocną współpracę.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
sierpień
2017

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 01.09.2017 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Informacja prasowa w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r.

Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.87
Ogłoszony: 28.08.2017
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/87/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2017

Komunikat

W nawiązaniu do pisma Narodowego Funduszu Zdrowia dot. realizacji recept na preparat Miflonide z dnia 27.04.2017 r. przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowym zakresie nieakceptujące wykładni NFZ Oddział w Krakowie.

Pismo NFZ dot. realizacji recept na preparat Miflonide (pdf)
Stanowisko MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
lipiec
2017

Porozumienie Ikona pliku typu pdf

Przedstawiam Porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmian kierowników aptek

Zawarte w dniu 21.07.2017 r. pomiędzy
po. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewem NIEWÓJTEM
a
Naczelną Radą Aptekarską
w imieniu której występuje:
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta PIOTROWSKA-RUTKOWSKA

Porozumienie (pdf)

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dokumenty zgodnie z art.100 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
czerwiec
2017

Warsztaty – receptura i zamówienia

W załączeniu materiały z warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r.

Receptura (pdf)
Zamówienia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
maj
2017

Stanowisko NRA ws. stażu pracy kierownika apteki Ikona pliku typu pdf

W załączeniu stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Stanowisko NRA ws. stażu pracy kierownika apteki (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)10
maj
2017

Komunikat rzecznika prasowego NIA Ikona pliku typu pdf

w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego

Komunikat rzecznika prasowego NIA w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W związku z planowaną na dziś manifestacją techników farmaceutycznych, przekazujemy Państwu stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie.

Oświadczenie NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Pismo Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

dot. terminów realizacji recept lekarskich

W załączeniu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. terminów realizacji recept lekarskich.

Pismo dot. terminów realizacji recept lekarskich (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Komunikat Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo – Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach.

Komunikat NFZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif