Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

24
listopad
2017

Godziny pracy biura 27 listopada br.

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie będzie czynne do godz. 12.0015
listopad
2017

Spotkanie

13 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98 odbyło się spotkanie dotyczące zamiennictwa leków oraz problemu związanego z wprowadzaniem na rynki farmaceutyczne tzw. leków generycznych.

W spotkaniu udział wzięli:
Zdzisław Sabiłło – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Grzegorz Rychwalski – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Michał Czarnogórski – Naczelnik Wydziału Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności URPL w Warszawie.
Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Jerzy Friediger – Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Przemysław Dorożynski – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.
Agata Metelska – Wydział Gospodarki Lekami OW NFZ.
Krystyna Chmal-Jagiełło – Konsultant Wojewódzka ds. Farmacji Szpitalnej.
Włodzimierz Opoka – Konsultant Wojewódzki ds. Analityki Farmaceutycznej.
Jerzy Jasiński – Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Aptecznej, Wiceprezes ORA w Krakowie.
Janusz Brol – prawnik OIA w Krakowie.
Barbara Jękot – Prezes ORA w Krakowie.
Aleksander Dymek – członek ORA w Krakowie.

W pierwszej części spotkania, Prezes Zdzisław Sabiłło, w krótkiej prezentacji, przedstawił działalność i zadania ZPPF. Zauważył, że zamiennictwo leków na rynku farmaceutycznym nie jest dobrze odbierane zarówno przez lekarzy, jak i farmaceutów. Wiceprezes Grzegorz Rychwalski dokonał analizy leków biopodobnych pod względem konkurencyjności. Obydwaj Panowie wskazywali na znaczne obniżenia kosztów dla płatnika, jakim jest NFZ.
Podczas dyskusji, jaka wywiązała się, przedstawiciel URPL Michał Czarnogórski dokładnie wyjaśnił, że leki generyczne przed dopuszczeniem do obrotu przechodzą badania farmakokinetyczne, ale również kliniczne. Przedstawiciel Izby lekarskiej, Jerzy Friediger stwierdził, że osobiście nie ma przekonania do leków generycznych, bo nikt nie przekazuje mu informacji o substytucji.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie zauważyli potrzebę szerokich rzetelnych działań informacyjnych i szkoleniowych skierowanych do lekarzy, farmaceutów i pacjentów, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków odtwórczych i ich skuteczności.

Prezes Izby Lekarskiej – Andrzej Matyja zaproponował i zaprosił wszystkich obecnych na kolejne spotkanie z lekarzami w Izbie Lekarskiej.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
listopad
2017

Analityka farmaceutyczna

Szanowni Państwo,
W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjalizacji z Analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny UJCM w Krakowie (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)), (rodz.7 a - Kształcenie podyplomowe farmaceutów), zachęcamy do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji.

Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.

1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

Wojewoda elektronicznie potwierdza zapisanie zgłoszonych we wniosku danych, a później wynik postępowania.

Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

1. Zapoznać się z ustawą (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)) rozdz.7 a, oraz z programem specjalizacji (Program dla specjalizacji Analityka Farmaceutyczna)
2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
6. Należy potwierdzić wybór kierownika specjalizacji do SKP (Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM)
7. Na stronie internetowej SKP, ogłoszone będą daty zajęć, w których przyjęte osoby, będą musiały uczestniczyć.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresami:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych
http://www.skp.cm-uj.krakow.pl/
http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/

Z poważaniem,
Małgorzata Rzeszutek-Sarama
Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM08
listopad
2017

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– listopad 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

• 27 listopada 2017 r. Nowy Targ
Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

• 28 listopada 2017 r. Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A    

• 29 listopada 2017 r. Kraków

Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47

• 30 listopada 2017 r. Nowy Sącz

Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego     1

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.
kwartalne – listopad 2017 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
listopad
2017

WAŻNE! Składki do ZUS poprzez e-składka

http://oia.krakow.pl/storage/20171103_ekladka_s.png
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

W załączeniu dokumenty zawierające wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia związane ze zmianami w rozliczeniach, jakie w ZUS nastąpią po 1 stycznia 2018 r., czyli informacje o e-składce (pytania i odpowiedzi, komunikat oraz broszurę o e-składce).

Link do strony ZUS – www.zus.pl/eskladka – gdzie pod tekstem o e-składce zamieszczone są również linki do elektronicznych szkoleń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!
Informację o numerze swojego rachunku składkowego ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli do końca tego roku nie otrzymamy listu albo zgubimy go, to możemy:
– zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku
– zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu
– skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

Komunikat (pdf)
Broszura (pdf)
Pytania i Odpowiedzi (pdf)
Bezpłatne szkolenia w ZUS harmonogram (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
październik
2017

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/20171017_dzien_aptekarza_s.JPG
W dniu 11 października 2017 roku w Warszawie odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Uroczystość została zorganizowana przez Naczelną Izbę Aptekarską. Patronatem honorowym uroczystość objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Dzień Aptekarza związany jest ze świętem Kosmy i Damiana, którzy są uznawani za patronów farmaceutów.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu odprawioną w intencji aptekarzy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze „Capitol” w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, działacze samorządów zawodów zaufania publicznego oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.
Zebranych powitała i złożyła najlepsze życzenia z okazji święta Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Po licznych wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, zasłużeni działacze samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez Naczelną Radę Aptekarską: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znajdowali się aptekarze z naszej izby. Brązowe Krzyże Zasługi odebrały: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Maria Baś (zaległe odznaczenie przyznane w 2016 r.).
Odznaczenie honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymała mgr farm. Halina Krzystek-Małecka.
Medalami im. Koskowskiego uhonorowani zostali: mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Barbara Zakrzewska oraz mgr farm. Wojciech Stępień.

Uroczystość zakończyła się spektaklem „Dama bije króla” w wykonaniu artystów teatru „Capitol”. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

[ ZDJĘCIA ]

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński01
październik
2017

Komunikat NFZ

Komunikat w sprawie recept po 1 października 2017 r.

29-09-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy którzy posiadali umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i z dniem 1 października 2017 r. rozpoczną realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) mogą posługiwać się zakresami numerów recept przydzielonych im do dnia 30 września 2017 r.

Świadczeniodawcy, którzy będą realizowali świadczenia z ramach PSZ również przy współudziale podwykonawców, są zobligowani do uzupełnienia w potencjale danych personelu medycznego podwykonawcy, uprawnionego do wystawiania recept. Umożliwi to pobieranie numerów recept przez świadczeniodawcę dla osób realizujących świadczenia w ramach umowy podwykonawstwa.

Jednocześnie informujemy, że w okresie przejściowym, w którym nie będzie możliwości pobrania zakresów numerów recept zgodnie z ww. wytycznymi dla osób uprawnionych, które do tej pory nie były wykazane w potencjale danego świadczeniodawcy (Portal Personelu/SNRL), dopuszcza się możliwość korzystania z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej w ramach umowy z innymi świadczeniodawcami lub w ramach posiadanego dostępu do Portalu Personelu/SNRLu. Dodatkowo informuję o konieczności pobrania zakresów numerów recept do dnia 30 września 2017 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym.

Świadczeniodawcy, którzy z dniem 30 września 2017 r. kończą realizację świadczeń z danego zakresu, a z dniem 1 października 2017 r. rozpoczynają realizację świadczeń w ramach nowej umowy mogą korzystać z zakresów numerów recept przydzielonych im wcześniej do czasu uzyskania możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach nowej umowy.

Źródło:
http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/komunikat-w-sprawie-recept-po-1-pazdziernika-2017-r-,2421.html

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
czerwiec
2017

Warsztaty – receptura i zamówienia

W załączeniu materiały z warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r.

Receptura (pdf)
Zamówienia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif